0

OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION)

OSI modelini ISO (International Organization for Standardization) geliştirmiştir. Amaç iki bilgisayar arasındaki iletişimin nasıl olacağını tanımlamaktır.   İlk olarak 1978 yılında ortaya çıkarılan bu standart 1984 yılında yeni bir düzenleme yardımıyla OSI (Open System Interconnect) referans modeli olarak yayınlanmıştır. Kısa sürede kabul görerek yaygınlaşmıştır ve ağ işlemi için bir kılavuz… Continue Reading

0

7.Uygulama Katmanı (APPLICATION LAYER)

OSI referans modelinin 7. katmanıdır. Uygulama katmanı (application layer), programların ağı kullanabilmesi için araçlar sunar. Bilgisayar uygulaması ile ağ arasındaki arabirim görevini yerine getirmektedir. Katmanların sıralanışında kullanıcıya en yakın olanıdır. Sadece bu katman diğer katmanlara servis sağlamaz. Uygulama katmanında ise uygulamaların network üzerinde çalışması sağlanır. Uygulama katmanı ağ hizmetini kullanacak olan… Continue Reading

0

6.Sunum Katmanı (PRESENTATION LAYER)

OSI referans modelinin 6. katmanıdır. En önemli görevi yollanan verinin karşı bilgisayar tarafından anlaşılabilir halde olmasını sağlamaktır. Böylece farklı programların birbilerinin verisini kullanabilmesi mümkün olur. DOS ve Windows 9x metin tipli veriyi 8 bit ASCII olarak kaydederken (örneğin A harfini <tt>01000001</tt> olarak), XP tabanlı işletim sistemleri… Continue Reading

0

5.Oturum Katmanı (SESSION LAYER)

OSI referans modelinin 5. katmanıdır.Ağda iki uygulamanın iletişime geçebilmesini sağlar. Yani uygulamalar arasındaki bağlantıları kurar, yönetir ve sonlandırır. Haberleşmenin organize ve senkronize edilmesini sağlar. Eğer veri iletiminde hata oluşmuş ise tekrar gönderilmesine karar verir. Oturum katmanı iletişim kuralları   Named Pipes NetBIOS SIP SAP… Continue Reading

0

3.Ağ Katmanı (NETWORK LAYER)

OSI referans modelinin 3. katmanıdır. Veri paketine farklı bir ağa gönderilmesi gerektiğinde yönlendiricilerin kullanacağı bilginin eklendiği katmandır. Örneğin IP iletişim kuralı bu katmanda görev yapar. Ağ katmanı, sunucular arası yönlendirme dahil olmak üzere kaynaktan hedefe paketin iletilmesinden sorumludur, hâlbuki veri bağlantı katmanı aynı bağlantı… Continue Reading

0

2.Veri Bağlantısı Katmanı (DATA LINK LAYER)

OSI referans modelinin 2. katmanıdır. Veri bağlantısı katmanı fiziksel katmana erişmek ve kullanmak ile ilgili kuralları belirler. Veri bağlantısı katmanının büyük bir bölümü ağ kartı içinde gerçekleşir. Veri bağlantısı katmanı ağ üzerindeki diğer bilgisayarları tanımlama, kablonun o anda kimin tarfından kullanıldığının… Continue Reading

0

1.Fiziksel/Donanım Katmanı (PHYSICAL LAYER)

OSI referans modelinin 1. katmanıdır. Verilerin fiziksel olarak gönderilmesi ve alınmasından sorumludur. Bu katmanda tanımlanan standartlar taşınan verinin içeriğiyle ilgilenmezler. Daha çok işaretin şekli,fiziksel katmanda kullanılacak konnektör türü, kablo türü gibi elektriksel ve mekanik özelliklerle ilgilenir. Verinin elektrik, ışık veya radyo… Continue Reading