0

OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION)

OSI modelini ISO (International Organization for Standardization) geliştirmiştir. Amaç iki bilgisayar arasındaki iletişimin nasıl olacağını tanımlamaktır.

 

İlk olarak 1978 yılında ortaya çıkarılan bu standart 1984 yılında yeni bir düzenleme yardımıyla OSI (Open System Interconnect) referans modeli olarak yayınlanmıştır. Kısa sürede kabul görerek yaygınlaşmıştır ve ağ işlemi için bir kılavuz olmuştur.OSI öncesindeki dönemde, yalnızca bilgisayar donanımı üreten kuruluşlara özgü ağlar vardı. Örneğin IBM’in SNA ile DEC’in DECnet’i gibi. Bu ağların özellikleri, çoğunlukla yalnızca o üreticinin donanımının bağlanmasına izin verecek (ya da en azından başka ürünlerin bağlanmasını zorlaştıracak) biçimde tanımlanmıştı. Onlardan ayrı olarak OSI, çeşitli üreticilerin ürünlerinin bağlanabileceği bir ağ için, bir sektör etkinliği olarak ortaya çıkmıştır.

 

OSI Modeli herhangi bir donanım ya da bilgisayar ağı tipine göre değişiklik göstermemektedir. OSI’nin amacı ağ mimarilerinin ve protokollerinin bir ağ ürünü bileşeni gibi kullanılmasını sağlamaktır.

ISO standartları ağ üzerindeki iletişimi sağlarken karmaşık bir yol izlediği bir gerçektir. ISO standardı yedi katmana (alt göreve) ayrılmıştır. OSI modeli olarak bilinen yedi katman şunlardır:
osi-referans-modeli

Kısaca Katmanlar, Görevleri ve Kullandıkları veri adı

UygulamaKullanıcının uygulamaları (Data)

Sunum: Aynı dilin konuşulması; veri formatlama, şifreleme (Data)
Oturum: Bağlantının kurulması ve yönetilmesi (Data)
Taşıma: Verinin bölümlere ayrılarak karşı tarafa gitmesinin kontrol edilmesi (Segment-Bölüm)
Ağ: Veri bölümlerinin paketlere ayrılması, ağ adreslerinin fiziksel adreslere çevrimi (Paket)
Veri iletim: Ağ paketlerinin çerçevelere ayrılması (Frame-Çerçeve)
Fiziksel: Fiziksel veri aktarımı (Bit)

Mehmet BAŞ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir