0

OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION)

OSI modelini ISO (International Organization for Standardization) geliştirmiştir. Amaç iki bilgisayar arasındaki iletişimin nasıl olacağını tanımlamaktır.   İlk olarak 1978 yılında ortaya çıkarılan bu standart 1984 yılında yeni bir düzenleme yardımıyla OSI (Open System Interconnect) referans modeli olarak yayınlanmıştır. Kısa sürede kabul görerek yaygınlaşmıştır ve ağ işlemi için bir kılavuz… Continue Reading