0

1.Fiziksel/Donanım Katmanı (PHYSICAL LAYER)

OSI referans modelinin 1. katmanıdır. Verilerin fiziksel olarak gönderilmesi ve alınmasından sorumludur. Bu katmanda tanımlanan standartlar taşınan verinin içeriğiyle ilgilenmezler. Daha çok işaretin şekli,fiziksel katmanda kullanılacak konnektör türü, kablo türü gibi elektriksel ve mekanik özelliklerle ilgilenir. Verinin elektrik, ışık veya radyo… Continue Reading